Widok biblioteki dokumentów

Wyświetlanie 1 - 20 z 95 rezultatów.
Pozycji na stronę
Strona z 5
Nazwa Rozmiar
01_Art. 22 § 1 pkt 1 k.p.a. - rozstrzygnięcie sporu o właściwość.rtf 70,2k
02_Art. 22 § 1 pkt 8 k.p.a. - rozstrzygnięcie sporu o właściwość.rtf 67,0k
03_Art. 23 k.p.a. - zawiadomienie o podjęciu czynności niecierpiących zwłoki.rtf 63,0k
04_Art. 24 § 3 k.p.a. - wyłączenie pracownika organu.rtf 71,0k
05_Art. 24 § 3 k.p.a. - postanowienie o odmowie wyłączenia pracownika.rtf 60,4k
06_Art. 25 § 1 pkt 1 i 2 k.p.a. - postanowienie o wyłączeniu organu.rtf 79,5k
07_Art. 25 § 1 pkt 1 k.p.a. - postanowienie o odmowie wyłączenia organu.rtf 74,9k
08_Art. 27 § 1 k.p.a. - wyłączenie członka organu kolegialnego.rtf 64,3k
09_Art. 31 § 1 pkt 1 k.p.a. - postanowienie o wszczęciu postępowania z urzędu.rtf 81,5k
10_Art. 31 § 2 k.p.a. - postanowienie odmawiające dopuszczenia organizacji do udziału w postępowaniu.rtf 70,9k
11_Art. 31 § 5 k.p.a. - odmowa udzielenia zgody przez organ administracji na przedstawienie przez organizację społeczną poglądu w sprawie.rtf 75,2k
12_Art. 34 § 1 k.p.a. - wniosek do sądu o wyznaczenie przedstawiciela osoby nieobecnej lub niezdolnej do czynności prawnych.rtf 66,4k
13_Art. 36 § 1 i 2 k.p.a. - zawiadomienie strony o niezałatwieniu sprawy w terminie.rtf 53,3k
14_Art. 37 § 6 k.p.a. - postanowienie uznające ponaglenie za zasadne.rtf 85,1k
15_Art. 37 § 6 k.p.a. - postanowienie uznające ponaglenie za niezasadne.rtf 92,0k
16_Art. 37 § 7 k.p.a. - zmiana z urzędu postanowienia w sprawie ponaglenia.rtf 87,7k
17_Art. 39 k.p.a. - upoważnienie pracownika do doręczania pism za pokwitowaniem.rtf 50,4k
18_Art. 49 § 1 k.p.a. - obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej.rtf 56,6k
19_Art. 50 k.p.a. - wezwanie świadka do osobistego stawiennictwa w celu złożenia zeznań.rtf 62,5k
20_Art. 52 k.p.a. - wniosek o udzielenie pomocy prawnej.rtf 52,5k
Wyświetlanie 1 - 20 z 95 rezultatów.
Pozycji na stronę
Strona z 5