Wzory aktów administracyjnych

Maciej Dejak – radca prawny, doradza przedsiębiorcom działającym w Polsce, a także organom administracji rządowej, organom samorządu terytorialnego i zawodowego we wszelkich aspektach ich działalności. Prowadzi szkolenia dla praktyków w zakresie procedury administracyjnej i materialnego prawa administracyjnego.

Książka zawiera wzory decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych wydawanych przez organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego. Publikacja została napisana z perspektywy osoby prowadzącej postępowanie administracyjne, a jej celem jest ułatwienie czytelnikowi rozstrzygnięcia konkretnego zagadnienia proceduralnego.

We wzorach znajdują się:
– wskazówki dotyczące formułowania poszczególnych elementów aktów administracyjnych przydatne w procesie tworzenia aktu administracyjnego;
– wyjaśnienia, które pomogą w rozwiązaniu problemów mogących się pojawić w trakcie spo-rządzania dokumentów;
– wyczerpujące omówienia optymalnego postępowania organu w danej sytuacji.

W opracowaniu została uwzględniona nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego obowiązująca od 1.06.2018 r.
Publikacja jest skierowana do pracowników administracji rządowej i samorządowej, a także do prawników praktyków: sędziów, adwokatów, radców prawnych, oraz przedsiębiorców.
Wzory pism zawarte w publikacji dostępne są w wersji elektronicznej do pobrania ze strony: www.wzory-akty-administracyjne.wolterskluwer.pl – po wpisaniu zamieszczonego w książce kodu aktywacyjnego. Wzory można modyfi kować i dostosowywać do własnych potrzeb.

 

 

    

     Szczegółowa instrukcja logowania dostępna tutaj.